Gjenvinning i bøtter og spann

Nordmenn er blant de ivrigste i verden på å pusse opp. Vi bruker milliarder av kroner på det hvert eneste år, og i 2017 brukte vi 23 millioner liter maling hjemme hos oss selv. Det blir en del malingsspann. Vi viser hvor du leverer malingsspann med malingsrester i, og malingsspann som er tomme (og hvor tomt er egentlig tomt nok?)

Hvor skal malingsspann leveres?

Maling, lakk og lim kan inneholde miljøskadelige stoffer, noe du leser mer om hos Miljøstatus. Malingsspann med malingsrester i er derfor klassifisert som farlig avfall, som skal leveres på godkjente mottak. Finn leveringsstedet som er nærmest deg her.

Tomme og tørre malingsspann i metall, som ikke lenger er å betrakte som farlig avfall, leveres på den kommunale gjenvinningsstasjonen. Tomme og tørre malingspann i plast kan leveres sammen med plastemballasjen. Bedrifter kan levere tomme og tørre malingsspann gjennom tomt og tørt-ordningen.

Uansett om du er bedrift eller privatperson skal malingsspann ikke kastes sammen med glass- og metallemballasje, og heller ikke i restavfallet.

Sjekk sortere.no for å finne ut hvordan du leverer malingsspann der du bor.

Hva er et tomt og tørt malingsspann?

Et tomt malingsspann er bra for både deg og miljøet. Bruk opp malingsskvettene så ingen ressurser går til spille. Når malingsspannet er helt tomt og drypptørt, kan det leveres inn som plastemballasje, eller som metall på nærmeste gjenvinningsstasjon.

Et veldig tynt og tørt lag med maling blir det alltids igjen, men hvis du da kan holde malingsspannet opp ned uten at det renner maling ut av det, er det tomt nok. Er det et tykkere lag med størknet maling igjen, leveres malingsspannet som farlig avfall.

Hva skjer med malingsspannene?

Tomme og tørre malingsspann i plast, som leveres i plastinnsamlingen, blir gjenvunnet sammen med annen plastemballasje og blir til nye plastprodukter.

Tomme og tørre malingsspann i metall leveres på gjenvinningsstasjonen. Malingsspannene blir sendt til godkjente anlegg hvor de blir smeltet om og gjenvunnet til nye metallprodukter.

Malingsspann med malingsrester leveres inn som farlig avfall på gjenvinningsstasjonen. Malingsspannene blir sendt videre til godkjente mottak for farlig avfall, hvor de blir kvernet opp i småbiter. Metallbitene skilles ut ved hjelp av store magneter, før metallet vaskes, og sendes videre til smelteverk. De gjenværende malingsrestene og plastbitene blandes med flis, og brukes som alternativ brensel, blant annet hos sementfabrikker som har anlegg som sørger for at ingen farlige stoffer slipper ut.

Kilder

Norsk Metallgjenvinning
Grønt Punkt Norge
Renor
Prognosesenteret

Oppdatert 1. april 2019