Fra kjøkkenbenken til nye plastprodukter

Oppdatert 28.10.2015

I Norge skal alle typer plastemballasje fra husholdninger kildesorteres og leveres i innsamlingsordningen -uansett om den er myk, hard, gul eller blå. Det er kommunene som bestemmer hvordan innsamlingen skal skje. De fleste har henteordning i blank storsekk, noen kommuner har valgt optibag og noen få kommuner har en bringeordning.

Skylles i kaldt vann

Dersom plastemballasjen er tilgriset bør den skylles i kaldt vann eller for eksempel benytte restvann fra oppvask. Bruk gjerne oppvaskbørsten om det trengs. Dersom plastemballasjen ikke blir ren, eller det er for mye jobb å rengjøre så kast den i restavfallet isteden. Da gjør den mer nytte for seg som energi til lys og varme.

Hvorfor bare emballasje?

Det er kun plastemballasje som skal i innsamlingsordningen. Dette fordi det er emballasjeprodusentene som har avtale med myndighetene og finansierer de ulike returordningene. De betaler for at emballasjen blir samlet inn og sendt til materialgjenvinning. Tilsvarende ordning finnes ikke for produkter laget av samme materiale (eks plastleker, akebrett osv).

Til Sverige eller Tyskland

Når plastemballasjen er kastet i innsamlingsordningen hentes plastemballasjen og kjøres til et lokalt oppsamlingssted. Her presses plastemballasjen i baller. Plastballene blir så liggende inntil det er nok til å fylle opp et trailerlass. Det meldes da fra til Grønt Punkt som sørger for at plasten blir hentet og sendt videre til ett av fire sorteringsanlegg i Sverige eller Tyskland.

Miljøvennlig returtransport

I anbudskonkurranse om transport legges det stor vekt på at transporten til sorteringsanlegg skal være mest mulig miljøvennlig. Transport av brukt emballasje utnytter transportubalansen, det vil si at det benyttes biler som har kommet til Norge med varer og som i stor grad ville returnert til Europa tomme. I tillegg benyttes togtransport der det er hensiktsmessig.

Sortering i flere omganger

Når lasset ankommer sorteringsanleggene vil ballene med plastemballasje bli visuelt kontrollert for forurensninger. Det losses og mellomlagres en kort stund før det prosesseres. Da vil hver ball bli sprettet før plastemballasjen går inn i fabrikken. Første steg er grovkverning for å åpne poser og rive plasten løs fra hverandre. Deretter blir plasten sendt gjennom anlegget og sortert med NIR-teknologi i 6-7 ulike plasttyper (avhengig av sorteringsanlegget). NIR teknologi vil si infrarød lesning og automatisk sortering ut fra hvilken type plast det er. Over 80 % av plastemballasjen som kommer inn på sorteringsanlegget blir sendt til materialgjenvinning. Resten er urenheter som etiketter, for små plastbiter til å kunne leses, sammensatte folier og produktrester. Dette går til energiutnytting.

Etterspurt råvare

De ulike typene og hva det typisk blir til finner du lenger ned. Det sorterte materialet er etterspurt vare, og sammen med plastemballasjen både fra svenske og tyske forbrukere sendes plasten til gjenvinnere, hovedsakelig i Europa. Hos materialgjenvinneren kvernes plasten i mindre enheter (“flakes”) før den går inn i selve omsmeltingsprosessen («granulering») til pellets (plastkuler). Dette råmaterialet blir så benyttet i produksjonen av nye plastprodukter.

Husholdningsplast: Hva blir det til?

Gjenvinning av polypropylene (PP)
Gamle produkter: innpakkingsplast, bokser (for eksempel 1 liters isboks), ketchupflasker
Nye produkter: kasser, bokser, søppelbøtter, snøskuffer, kontorstoler, blomsterpotter, støvsugere
(bilde eks: Håg capisco stol og Electrolux Green Range)

Gjenvinning av polyethylene (PE-HD)
Gamle produkter: bæreposer, flasker til vaskemidler (for eksempel zalo), vannkanner, spylervæskekanner
Nye produkter: rør, folie (tykk), slanger

Gjenvinning av polystyrene (PS)
Gamle produkter: Yogurtbeger, CD-cover, EPS (“isopor”) kjøttdeig-fat
Nye produkter: kleshengere, bokser

Gjenvinning av polyethyleneterephtalate (PET)
Gamle produkter: drikkeflasker, folie, blanke bokser (for eksempel rekesalat og druer)
Nye produkter: tekstiler (fleece), bildeler, drikkeflasker, folie

Gjenvinning av polyethylene (PE-LD)
Gamle produkter: bæreposer, kasser, bokser
Nye produkter: folie, bæreposer

Gjenvinning av blandet plastemballasje
Dette er gjerne sammesatte folier som kaffeposer, kjøttpålegg folier etc.
Nye produkter: paller, stolper, stolpegjerder

Kilder

Grønt Punkt Norge