Elektriske og elektroniske leker

  • 70 % av befolkningen oppgir at de vet elektroniske leker inneholder miljøgifter.
  • Nesten halvparten av oss kaster elektroniske leker rett i restavfallet.
  • Det er ikke farlig å bruke elektriske og batteridrevne leker, men de kan gjøre stor skade om de sorteres feil.
Mange barn har flere leker enn de kan telle, og som kan by på mange morsomme og kreative stunder for barnet ditt. Dessverre kan de også være en kilde til farlige kjemikalier som kan gjøre skade på både mennesker, dyr og natur dersom de kastes feil.

Blinkende hoppetau, togbaner, snakkende dukker, lekebiler, spillende uroer og spillkonsoller. Listen er lang over ulike duppedingser som kan inneholde batterier eller elektroniske komponenter. I kretskort, batterier og andre elektroniske deler kan det finnes flere miljøgifter som kan føre til store skader på mennesker, dyr og natur dersom de ikke leveres til godkjent behandling når de skal kastes.

Det er ikke farlig å bruke elektroniske og batteridrevne leker. Det er om de sorteres feil at problemene kan oppstå. Og dessverre er det mange som som kaster feil når de ødelagte lekene har gjort sitt. Til tross for at 70 % av befolkningen oppgir at de vet elektroniske leker inneholder miljøgifter, kaster nesten halvparten av oss det rett i restavfallet. Det viser tall fra undersøkelser gjennomført av Omnicom Media Group for Avfall Norge og LOOP i 2013.

HVORFOR ER DET FARLIG?

Miljøgifter man kan finne i slike produkter er blant annet bly, kvikksølv, kadmium og bromerte flammehemmere. Disse stoffene brytes svært sakte ned i naturen, og kan hope seg opp og lagres i mennesker og dyr. Stoffene kan blant annet være kreftfremkallende, fruktbarhetsreduserende, hormonforstyrrende og føre til fosterskader. I tillegg kan de føre til skader på nervesystem, nyrer, lever, lunger og skjellett.

HVOR SKAL DE LEVERES?

Både elektriske, elektroniske og batteridrevne leker, eller leker med slike komponenter, skal sorteres som EE-avfall. Disse kan leveres til en butikk som selger tilsvarende produkter, til en gjenvinningsstasjon, eller til andre kommunale mottak.

Er du i tvil om hvor noe skal kastes, kan du sjekke sortere.no for svar. Her finner du informasjon om hva ulike produkter inneholder og hvordan de skal sorteres, i tillegg til en oversikt over returpunkter i ditt område.

MILJØGEVINST

Den største og viktigste miljøgevinsten ved å samle inn og gjenvinne leker med batterier eller elektroniske komponenter er at miljøskadelige stoffer, som bly, kvikksølv og bisfenol A, går inn i lukkede kretsløp. Da unngår vi at disse stoffene kommer på avveie der de kan være skadelige for mennesker, dyr og natur.

BILDER

loop2-24-jpg

loop-198-jpg

Flere bilder finner du i LOOPs bildearkiv (søk på «leker» i fritekstsøket).

AKTUELLE LENKER

LOOPEDIA: EE-avfall
Sortere.no

KILDER

Miljøstatus.no
Erdetfarlig.no