Fra kartong til kartong

Oppdatert 28. oktober 2015

  • 60 % av alle drikkekartonger materialgjenvinnes.
  • Kartonglotteriet trekkes fire ganger hvert år. I hver trekning er det 30 premier á kr 10 000
    og én premie á kr 100 000.
  • Drikkekartongene som samles inn og utsorteres i Norge sendes til Fiskeby Boards i Sverige.
  • Drikkekartonger kan gjenvinnes med skrukork.
I Norge skal alle drikkekartonger kildesorteres og leveres i kommunens innsamlingsordning. Kommunen er ansvarlig for husholdningsavfallet og velger selv hvilken type ordning som fungerer optimalt.

Innsamlingsordningen er enten sammen med annen papp og papir, eller som egen ordning med kun drikkekartonger. Før kartongene leveres bør de skylles i kaldt vann og renne av. Bretter man dem sammen og lager kubber av kartongene tar de også minst mulig plass.

Kartonglotteriet

Dersom man ønsker å delta i det nasjonale drikkekartonglotteriet skal seks kartonger brettes og stappes i den syvende. Da har man en kubbe. Skriv ditt navn eller navn og telefonnummer på en skole, idrettslag, bestemor eller barnebarn, så utgjør dette et lodd i den nasjonale trekningen. Det foretas fire trekninger per år og i hver trekning er det 30 premier á kr 10 000 og én premie á kr 100 000.

Drikkekartong har et eget kretsløp

Når drikkekartongen er lagt i innsamlingsordningen, blir den hentet og kjørt til et sorteringsanlegg. Er den blandet sammen med papp og papir, foretas en utsortering av kartongen, enten manuelt eller automatisk. Den utsorterte drikkekartongen blir presset i baller på 5-700 kilo. Når anlegget har et helt lass meldes dette til Grønt Punkt, som besørger henting og forsendelse til Fiskeby Boards i Sverige.

Miljøvennlig returtransport

Transporten fra kommunen til Fiskeby er miljøvennlig returtransport. Det vil si at det benyttes biler som har kommet til Norge med varer og som i stor grad ville returnert tomme. I tillegg velges togtransport der det er hensiktsmessig.

Gjenvinningsprosessen

Når drikkekartongen ankommer Fiskeby blir lasset kontrollert for forurensninger før det losses. Hver ball blir sprettet før materialet går inn i fabrikken og grovkvernes. Drikkekartong blandes med annen type fiber for å oppnå ønskede styrker og egenskaper. Fiskeby bruker bare gjenvunnet fiber i sin produksjon. Kartongene går deretter inn i en stor horisontal trommel hvor massen tromles med varmt vann. I neste steg siles massen for å skille ut urenheter som korker, lokk, plastbelegg og aluminium. Dette går til energiutnyttelse i fabrikkens eget anlegg. All farge og trykk sitter på plastbelegget på en drikkekartong.

«Fibersuppen» går videre inn i papirmaskinen hvor varme og trykk fjerner vannet fra kartongen. Kartongen rulles tilslutt opp på store ruller og sendes til videre til konvertering til nye kartongprodukter.

Hva blir det til?

Ett eksempel hvor drikkekartongen er en del av det resirkulerte produktet, er Pizza Grandiosa-esken.

Bilder

Bilde: Grønt Punkt Norge

Bilde: Grønt Punkt Norge

Flere bilder av drikkekartong finner du i bildegalleriet

Aktuelle lenker

LOOPEDIA: Drikkekartong

Kilde

Grønt Punkt Norge