Foto: Nina Kristin Nilsen, SY Bika

EU med beslutninger om avfall

Den siste tiden har diskusjonen gått høylytt i EU om to viktige saker knyttet til avfallshåndtering. Vi skal nå redusere bruken av plastbæreposer, men avfallssymbolene forblir de samme.

Europakommisjonen har nå vedtatt et forslag om at medlemslandene skal redusere bruken av lette plastbæreposer. Dette forslaget omfatter også norske plastposer.

Lette plastposer defineres som poser med en veggtykkelse på under 50 mikrometer. Vanlige norske bæreposer har en veggtykkelse på omtrent 35 mikrometer, og omfattes dermed av vedtaket. Hvilke tiltak som skal iverksettes for å redusere forbruket av plastbæreposer er opp til hvert enkelt land, men direktivet skal være implementert innen 2015.

Bakgrunnen for forslaget er miljøkonsekvensene slike poser har for miljøet.

– Bare i Norge forbrukes i overkant av 1 milliard plastposer årlig. Selv om mange av disse brukes til å samle avfall i, finner vi flere tusen poser langs strendene når vi rydder søppel på strandryddedagen, sier Mali Hole Skogen i Hold Norge Rent. Hun forteller videre at 60-70 prosent av søppelet de finner på strendene, langs kysten og på havbunnen er plast, og at det er et voksende og alvorlig miljøproblem.

Nei til felles standard for avfallssymboler

Nylig ble det lagt fram forslag til en felles europeisk standard for avfallssymboler og merking av avfallsbeholdere. Det ble forventet at denne standarden skulle vedtas, men forslaget ble nedstemt.

Over halvparten av medlemslandene i CEN (European Committee for Standardization) stemte ja til forslaget, men for at et forslag skal bli vedtatt trengs det over 71 prosent stemmer. Konklusjonen er dermed at det mest sannsynlig ikke vil bli laget en felles europeisk standard for avfallssymboler. Dette vil bli avklart på neste møte med komiteen, som skal holdes 18. og 19. november.

Hovedbegrunnelsen til landene som stemte nei var blant annet at mange land allerede har velfungerende systemer med ordninger som er godt innarbeidet hos innbyggerne. Til tross for at forslaget ble nedstemt er det mulig det vil bli gjort noen endringer av dagens avfallssymboler i fremtiden.

– Jeg var i møte med Standard Norge den 30. oktober, og da ble det diskutert om det var behov for en justering av dagens avfallssymboler, spesielt med tanke på enhetlig fargebruk. Standard Norge skal undersøke om dette kan utarbeides som en norsk standard, sier Hildegunn Bull Iversen i LOOP.