Elever på Vestre Sandøya skole er ute og rydder. Foto: Inger Wogn-Henriksen

En gladnyhet til alle strandryddere!

Har du hatt utgifter under årets strandryddesesong? Nå kan du få tilbakebetalt pengene! Miljødirektoratet ønsker å videreføre refusjonsordningen for kostnader frivillige har dekket under ryddeaksjoner, og intet beløp er for lite. Refusjonsordningen vil bli utlyst etter sommeren.

Strandryddedagen er en årlig, landsomfattende miljøbegivenhet som koordineres av Hold Norge Rent. Flere tusen frivillige var med og ryddet Norges strender fri for søppel under Strandryddedagen den 7. mai i år.

I 2015 opprettet Miljødirektoratet en refusjonsordningen for utgifter frivillige har hatt med håndtering av marint avfall under ryddeaksjoner. Miljødirektoratet har nå innvilget Hold Norge Rents søknad for å videreføre ordningen for 2016. Dette er svært gledelig for alle frivillige som rydder strender og for alle som bidrar til strandrydding ved å transportere, ta i mot og behandle marint avfall.

– Vi er veldige glade for å kunne offentliggjøre videreføringen av ordningen så tidlig i strandryddesesongen, sier daglig leder for Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

En ordning for mange

I tillegg til private aktører gjelder ordningen også for kommuner, renovasjonselskap, private selskap og frivillige organisasjoner. Alle som har utgifter til transport, mottak og behandling av marint avfall i 2016, kan søke om refusjon, og intet beløp er for lite, men det vil vurderes et øvre tak for søknader til ordningen. Refusjonsordningen baseres på et sett med kriterier. Disse er ikke 100 % fastlagt, og det tas derfor et stort forbehold med hensyn til de endelige rammebetingelsene for ordningen.

Her er de foreløpige kriterier alle må forholde seg til:

  • Refusjonsordningen gjelder kun for transport, mottak og behandling av marint avfall.
  • Ryddeaksjonen må være registrert i Hold Norge Rents ryddeportal: holdnorgrent.no/ryddenstrand
  • Antall kilo/tonn avfall som samles inn, må registreres i ryddeportalen.
  • Mottak og behandling refunderes etter satser.
  • Transport refunderes etter regning.
  • Samtlige utgifter som det søkes om refusjon for, må dokumenteres.

Tilleggskriterier kan komme

Refusjon av transportutgifter kan bli gjenstand for tilleggskriterier som for eksempel tar høyde for kost/nytte. Det er derfor viktig å være nøktern med hensyn til transport. Hold Norge Rent oppfordrer folk til å ta kontakt med dem om det planlegges å benytte ekstraordinære transportmidler som for eksempel et helikopter.
– Husk at refusjonsordningen også vil gjelde for opprydding langs vassdrag og innsjøer, og vi oppfordrer til økt rydding i disse områdene, sier Gulbransen.

Refusjonsskjema er under utarbeidelse og refusjonsordningen vil bli utlyst etter sommeren.