Kirsten Lundem har brukt mye tid og kjærlighet på å lage et godt undervisningsopplegg for skoleelever som kommer på besøk til ØRAS (Øvre Romerike Avfallsselskap IKS).

En dag på ØRAS-skolen

Siden oppstarten i 2003 har ØRAS blitt kjent for sitt skoleprosjekt. LOOP var med da to grupper med 4. klassinger fikk besøke anlegget.

 

Det er 09.00 om morgenen. To klasser med lærelystne elever har møtt opp på Miljøstasjon Dal Skog for en annerledes dag på skolebenken. Her får barna ta del i et spennende og interessant foredrag i skolestua. Kommunikasjonsrådgiver Kirsten Lundem har laget et undervisningsopplegg som fenger fra første stund: Det starter med at sangen Plystra på deg av Markus og Martinius spilles over høyttalerne. Samtidig får vi se et lysbildeshow med glade bilder av alle som jobber på miljøstasjonen.

Skreddersydd opplegg

Med fine illustrasjoner forteller Lundem om avfall gjennom historien, fra steinalderen til i dag.

– I dag er vi 7,5 milliarder mennesker på jorda, det blir masse søppel, konstaterer Lundem. Barna er enige.

Hva må vi gjøre? Vi må kildesortere, så klart! Elevene ser LOOP Miljøskole-filmen Veien til sorteringsfabrikken og lærer om avfallspyramiden. Lundem spør mange spørsmål som får barna til å tenke og engasjere seg. Sammen snakker de om hvordan alle kan kildesortere og skape mindre avfall. Til slutt lærer elevene litt om farlig avfall, og at produkter vi har hjemme kan inneholde farlige stoffer som verken er bra for mennesker eller naturen. Det beste er å velge miljømerkede produkter som er snille mot naturen.

Gjennom hele foredraget har Lundem satt sammen flotte bilder, illustrasjoner, film og musikk på en slik måte at barna ser sammenhenger og viktigheten av å ta vare på ressursene. Det ikke er et kjedelig øyeblikk. 

– Vi har hatt barn som har holdt seg fast i stolene her og ikke ville dra hjem, sier Lundem.

Omvisning på anlegget

Etter en felles lunsj, får barna en omvisning på selve anlegget. Der lærer de fort at alt avfall har sin plass. Barna synes det er ekstra spennende å se hvordan grønne matavfallsposer og vanlige butikkposer blir sortert fra hverandre på sorteringsanlegget. På komposteringsanlegget får de se næringsrik hagejord, laget på utsortert mat- og hageavfall. Til slutt går turen til ØRAS sin splitter nye gjenbruksbutikk.

Etter en opplevelsesrik dag vender de besøkende tilbake til skolen med ny kunnskap og gode minner. Tilbake på skolen skal barna få lære enda mer om kildesortering og gjenvinning. I forkant av besøket har nemlig lærerne bestilt undervisningshefter fra LOOP Miljøskole.