Oslo, Buskerud, Sør-Trøndelag, Akershus og Rogaland er de ivrigste bestillerne av materiell fra LOOP Miljøskole.

Best på bestilling

Det rikholdige skattkammeret til LOOP Miljøskole er populært i norske skoler. I 2012 kom det flest bestillinger til Miljøskolen fra fylkene Oslo, Buskerud, Sør-Trøndelag, Akershus og Rogaland. En kort spørrerunde ved tre IKS-er ga gode tips om hvordan vi kan skape miljøinteresse hos de yngste.

Torstein Grønningen i HAMOS syns det er artig å høre at Sør-Trøndelag er en så flittig bruker av Miljøskolen. Han forteller at avfallsselskapet har et stående tilbud til lokale barnehager og skoler om besøk ved deres gjenbrukstorg og miljøstasjoner. Spesielt miljøstasjonen ved hovedkontoret på Orkanger får mye besøk i løpet av et år. Og etter hvert som tilbudet blir mer kjent blant skoleklasser og barnehagegrupper, kommer det bare flere og flere nysgjerrige barn innom.

“Vi hører ofte om barn som veileder foreldrene sine etter å ha lært om miljø og sortering på skolen eller her.”
Torstein Grønningen, Informasjons- og prosjektleder i HAMOS Forvaltning IKS.

Grønningen får tilbakemeldinger fra fornøyde lærere i området som benytter seg av materiellet til LOOP Miljøskole. Selv pleier han å reklamere for loop.no og hva man finner der. HAMOS bruker faktisk filmer og bilder fra LOOP i undervisningsopplegget, og Grønningen poengterer hvor vesentlig det er med holdningsskapende arbeid blant barn og unge. Allerede fra begynnelsen av livet får de inn viktigheten av kildesortering og fornuftig bruk av ressurser. Det engasjerer og skaper gode vaner!

En annerledes safari

På safari kan man se så mangt, og ikke bare dyr. Remi A. Sagli i Follo Ren i Akershus forteller at de gjennomfører avfallssafarier for alle fjerdeklassene i de fem eierkommunene. Tilbudet er et samarbeid med Grønn Hverdag.

“På stasjonen går vi gjennom avfallets kretsløp og hva som gjøres med de ulike avfallstypene, også hageavfall.”
Remi A. Sagli, Kommunikasjonssjef i Follo Ren IKS.

Alle påmeldte skoler er forpliktet til å gå gjennom informasjonsmateriellet, og de fleste bestiller derfor direkte fra LOOP Miljøskole. Stoffet blir gjennomgått i utvalgte klassetimer i forkant av besøket, og hver safari avsluttes med et gruppemedlemsskap for klassen i Miljøagentene.

Barna er kildesorteringsambassadører

Linda Thorsteinsen forteller at Renovasjonsetaten i Oslo har egen Skolestue, som skoleklasser kan besøke. Tilbudet gjelder i første rekke fjerdeklassinger, men høyere klassetrinn og voksne er også velkomne. Ved endt besøk får barna med seg LOOP Miljøskole-hefter tilpasset deres målgruppe, slik at de kan jobbe videre med stoffet på skolen. Noen har også jobbet med heftene i forkant. Når det er aktuelt, informerer Renovasjonsetaten ellers om den digitale avfallspyramiden.

“Barna er engasjerte og miljøbevisste. De mener det er viktig å kildesortere for å ta vare på miljøet, på jorda og på dyrene. De har så absolutt gode holdninger rundt dette.”
Linda Thorsteinsen, Informasjonskonsulent i Renovasjonsetaten i Oslo.