Returselskaper
Sirkel Glass gjenvinner glass- og metallemballasje som er samlet inn over hele Norge. Glass og metall av god kvalitet smeltes om til råmateriale for nye produkter. Glass blir sendt til glassverk i Europa, mens metallemballasjen smeltes om i Norge. Det mest finknuste glasset brukes til å produsere Glasopor skumglass.


Norsk Resy har et ansvar for å sikre at kassert brun papiremballasje, i hovedsak bølge- og massivpapp, blir samlet inn og gjenvunnet. Se Norsk Resys mottak for bølge- og massivpapp i bransjekartet til sortere.no.


grønt punkt logo

Returordningene for emballasje er basert på at norske vareprodusenter og importører tar miljøansvar. Dette gjør de ved å betale for at emballasjen samles inn og gjenvinnes. Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer denne finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong. Se Grønt Punkts mottak for næringsplast i bransjekartet til sortere.no.


infinitum logo

Infinitum eier og drifter panteordningen for gjenvinnbare drikkevarebokser og plastflasker.


Batteriretur logo

Batteriretur er beskyttet varemerke for returorganisasjonene for batterier importert til Norge.


EE-registeret logo

EE-registeret er produsentregisteret for elektriske og elektroniske produkter. EE-registeret skal ha oversikt over alle produsenter og importører av EE-produkter og informere om hvilke plikter avfallsforskriften pålegger disse.


Renas logo

RENAS er et EE-returselskap med 180 innsamlere og 16 behandlingsanlegg over hele landet. RENAS samler årlig inn ca. 60 000 tonn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) og ivaretar innsamlingsansvaret til 3000 produsenter og importører av EE-produkter. Se RENAS’ mottak for ee-avfall i bransjekartet til sortere.no.Norsirk er et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje. De samler inn, miljøsanerer og gjenvinner avfall i henhold til kunders produsentansvar.


ERP logo

ERP Norge AS jobber med å sikre en kostnadseffektiv gjenvinning av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr. Fram til slutten av 2011 vil ERP Norge samle inn og behandle rundt 35 % av det totale EE-avfallet fra husholdninger.

Returgass logo


Stiftelsen ReturGass er et landsdekkende mottak for farlig avfall med hovedområde innen miljøfarlige ozonreduserende stoffer og drivhusgasser.


Ruteretur logo

Ruteretur AS er returselskapet som har ansvaret for å drive returordningen for
PCB-holdige isolerglassruter.


Autoretur logo

Autoretur AS er norske bilimportørers svar på at næringslivet selv har ansvaret for de produktene de sender ut på markedet, i hele produktets levetid, også etter at det er blitt avfall.


Logo Dekkretur

Norsk Dekkretur AS ble etablert i 1994 for å løse produsenters og importørers forpliktelser når det gjelder innsamling og gjenvinning av kasserte dekk.