Avfallsordningen

Den enkelte kommune har ansvar for å samle inn husholdningsavfallet hos sine innbyggere.
Noen kommuner har valgt å samarbeide om renovasjonen og gått inn i interkommunale samarbeid.
Noen velger å ha egne renovatører, mens andre får private aktører til å gjøre jobben.

En oversikt over de kommunale renovasjonsselskapene i Norge finner du her.

Næringsavfall er avfall som oppstår i forbindelse med en virksomhet, enten i offentlig eller privat regi. Dette kan for eksempel være avfall fra varehandelen, kontorer, institusjoner, bygge- og anleggsplasser og lignende. Alt næringsavfall skal leveres til et godkjent mottak for behandling, og det er avfallsbesitter som har ansvar for at dette blir levert. De fleste avfallsselskap tilbyr også henting av avfallet. Ta kontakt med et avfallsselskap eller mottaksanlegg for løsninger for avfallshåndtering og kildesortering i din virksomhet. Ved riktig kildesortering kan du spare både økonomi og miljøet.

Returselskapene ser til at avfallet samles inn og gjenvinnes etter myndighetenes mål. Det er ulike selskaper som har ansvar for ulike typer avfall. Disse velger å løse innsamlingen ulikt blant annet fordi bruken av emballasjen er forskjellig.

En oversikt over returselskapene finner du her.

Returselskapene er non-profit og jobber for å heve innsamlingsprosenten i henhold til myndighetenes mål. Dette løses gjennom at bedrifter som bruker emballasjen eller produserer varen betaler et vederlag for å være med i ordningen. Disse pengene blir brukt til å øke graden av innsamlingen og påse at de målene myndighetene har satt blir etterfulgt.