Foto: Hanne Feyling Visit Sørlandet

Avfallet tar aldri ferie

Når nettene blir korte og varmen setter inn, søker solhungrige horder til Sørlandet for å nyte sjø, bading og bløte konsonanter. Den plutselige befolkningsveksten kunne ha vært et problem for avfallsbransjen, men IKS-ene har utarbeidet effektive rutiner til sommersesongen.

“Hvert år sender vi brosjyre til hytteeiere med informasjon om sortering og henting. I brosjyren er det også en billett som kan benyttes til en gratis levering av avfall på opptil 400 kg ved et av våre to avfallsmottak. Dette er populært og blir benyttet av mange.”
Hilde Hvoslef, Avdelingsleder i Agder Renovasjon.

Arendal, Froland og Grimstad

Hilde Hvoslef opplyser at Agder Renovasion forbereder seg godt til hyttesesongen. Avfallsboder blir gjort klar, og beholdere og containere med tilstrekkelig kapasitet settes ut. Disse er tydelig merket som hytteavfallscontainere og låst for å hindre misbruk. Flere hytter har for øvrig egne kildesorteringsskap, slik at de sorterer på lik linje med helårsboligene. Avfallsboder og containere blir tømt opptil tre ganger i uka, og Hvoslef passer på å trekke fram det fine samarbeid Agder Renovasjon har med RenoNorden.

Lillesand og Birkenes

Et lite steinkast sørover er det LiBir som håndterer avfallet. Før turistsesongen tar til, går Libir over alle dunker og skap for å sjekke at de er i orden. Kundekonsulent Sigrid Andersen forteller at selskapet øker hyppigheten på tømming av hytterenovasjonsdunker og andre dunker som er beregnet på turistbruk. I juni, juli og august tømmes matavfallet dobbelt så ofte som ellers.

“Avfall Sør har stort fokus på hytterenovasjon og ferieturister. Vi sender ut spesifikk informasjon med jevne mellomrom, som også er tilgjengelig på våre hjemmesider.”
Lars Pedersen, Kommunikasjonsansvarlig i Avfall Sør.

Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla

I Avfall Sør øker tømmehyppighet og ryddeberedskap fram mot fellesferien, som er høysesong også for avfallsmengder. Avfallsdunker står utplassert nær hytter og fritidshus fra påske til 1. november. Dunkene for restavfall blir tømt minst en gang i uka, mens papp- og papirdunker tømmes ved behov. Lars Pedersen understreker at Avfall Sør ikke alene har ansvar for avfall fra feriefolket, men at det er en laginnsats der også Ingeniørvesenet, Statens vegvesen, båthavnene og andre sikrer søppelfri trivsel i varmen.

“Hytteeiere generer mer avfall enn vi tror, og de er ikke alltid like flinke til sortere på hytta som de er hjemme.”
Roar Karlsen, Daglig leder i Indre Agder og Telemark Avfallsselskap.

Åmli, Drangedal, Nome og Nissedal

Roar Karlsen bekrefter at turistene kan være en utfordring. Hyppigere henting i hytteområder, gjennom en ekstra bil i høysesongen, hører med til IATA sin sommerstrategi. Selskapet sender også ut hentekalender til alle husstander og hytteeiere, med informasjon om åpningstider og hvordan de skal sortere. Karlsen legger til at IATA stadig jobber med å gjøre tilbudet enda bedre.

Tips og tanker

Tilbake i Agder Renovasjon sier Hilde Hvoslef at en tilfredsstillende hytterenovasjon for alle parter krever at avfallet hentes før det er for fullt. Det er viktig med god kapasitet, pene beholdere og containere, samt jevnlig opprydding av hensatt avfall. Full kildesortering virker noe urealistisk, men sortering av papir/papp/drikkekartong og glass/metall, i tillegg til restavfall, er en ordning de fleste kjenner fra sine hjemkommuner. Da burde de klare å rydde på hytta også. Og det er uansett viktig at ferierende får god service og møter blide og hjelpsomme ansatte i alle kanaler.

Om godværet skulle utebli, legger IKS-ene i hvert fall til rette for at turistene kan sole seg i glansen av god miljøsamvittighet!