Asker kommune ønsker å ligge langt framme nasjonalt i sine renovasjonstjenester.

Asker kommune satser

I Asker kommune satses det stort på avfall og gjenvinning. For det første er det innført innsamling av matavfall og det jobbes forebyggende mot matsvinn. For det andre har kommunen innført elektronisk henteregistrering på renovasjonsbilene sine.

-Vi har en bevisst strategi om å ligge langt framme nasjonalt i våre renovasjonstjenester. Vår visjon «Sorter avfall – skap verdier!» sier mye om hva vi ønsker å formidle til våre innbyggere for å få dem motivert til å delta i våre kildesorteringsordninger, sier Sølvi R. Haugedal, overingeniør for Avfall og gjenvinning i Asker kommune.

Matavfall og matsvinn

Asker kommune innførte ordningen med utsortering av matavfall i 2011. Spørreundersøkelser viser at oppimot 85 prosent av innbyggerne i Asker er fornøyde med ordningen. Omtrent like mange mener utsortering av matavfall er viktig for miljøet.

Parallelt med at den nye ordningen har fått fotfeste hos innbyggerne, har Asker kommune samarbeidet med Matvett om holdningsskapende arbeid mot matsvinn.

-Vi mener det er viktig å fokusere på at den største miljøgevinsten ligger i å redusere avfallsmengdene, ikke minst mengdene matavfall. Vi er først og fremst opptatt av å få inn størst mulig andel av det matavfallet som oppstår, og ikke mest mulig totalt sett, forklarer Brit Irene Bergheim, ingeniør i kommunen.

Kommunikasjonssjef i Matvett, Anne Marie Schrøder er fornøyd med samarbeidet med Asker kommune:

-Det er ingen motsetning mellom å jobbe for avfallsreduksjon og samtidig se avfall som en ressurs. Stadig flere kommunale og interkommunale avfallsselskaper ønsker å samarbeide om å redusere matsvinn, og har avfallsreduksjon øverst i sine avfallsplaner, sier Schrøder.

Elektronisk henteregistrering

Et annet viktig tiltak i Asker kommune er innføringen av elektronisk henteregistrering på renovasjonsbilene. Alle beholderne som er satt ut hos abonnenter i kommunen har en ID-brikke påmontert. Bak på bommen på renovasjonsbilene er det montert antenner som registrerer alle tømminger og avvik. Brikken registreres automatisk når beholderen henges på renovasjonsbilen for tømming. Informasjonen går deretter via en PC i bilen til et dataregistreringssystem i kommunen.

-Servicetorget og vi får all tømmeinformasjon automatisk og umiddelbart etter at bilen har tømt beholderne på adressen eller lagt inn avvik som for eksempel feilsortering. Systemet gir oss en unik mulighet til å ha full kontroll på beholderparken «der ute», på hva som tømmes og på eventuelle avvik hos abonnenten, forteller Bergheim.

Og responsen fra innbyggerne er utelukkende positiv. De er imponerte over ordningen og synes det er bra at Asker kommune har en så god kvalitetssikring på arbeidet renovatørene utfører.