Farlig avfall

På 10 år har mengden farlig avfall som leveres til godkjent behandling økt med nesten 70 prosent. I 2014 ble 1,38 millioner tonn farlig avfall behandlet ved godkjente anlegg. Av dette står husholdningene for rundt
40 000 tonn.