EE-avfall

I 2014 ble 80 prosent av EE-avfallet materialgjenvunnet, mens 13 prosent ble energigjenvunnet. Det er en liten nedgang i andel materialgjenvunnet EE-avfall, fra 82 prosent i 2013.

Grafen er hentet fra Miljøstatus