Styret

Styreleder
Kjell Håkon Helgesen, adm.dir. Syklus Glass

Nestleder
Jaana Røine, adm.dir. Grønt Punkt Norge

Styremedlemmer
Bjørn Sørensen, adm.dir. Norsk Resy
Randi Haavik Varberg, dir. informasjon og marked Infinitum
Kari Aa, observatør oppnevnt av Miljøverndepartementet
Øyvind Brevik, adm. dir. Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)